Dịch vụ khách hàng

Trò chuyện

Thứ 2 đến Chủ Nhật, từ 8:00 đến 21:30 Chat với parttime

Hòm thư điện tử

parttimestore.cskh@gmail.com Gửi email

Điện thoại

+84 9877 68136 Thứ 2 đến Chủ Nhật, từ 8:00 đến 21:30