Phương thức thanh toán Online

Khách hàng mua hàng Online có thể sử dụng 1 trong 2 hình thức:

I - COD

Thanh toán trực tiếp cho bưu tá khi nhận được hàng.

II - Chuyển khoản trước vào 1 trong các Tài khoản Ngân hàng sau:

1. Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bà Triệu, Hà Nội

Chủ TK: NGUYEN THANH TUNG

Số TK: 0021000287041

2. Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội

Chủ TK: NGUYEN THANH TUNG

Số TK: 1400205442761

3. Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội

Chủ TK: NGUYEN THANH TUNG

Số TK: 21110000962082

4. Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội

Chủ TK: NGUYEN THANH TUNG

Số TK: 19933333001